Lustrum V

Lichting na lichting weet zich te onderscheiden door het ene ongekende feest na het andere te geven. Kunt u zich het Aloha feest, het Hoeren-neuken-nooit-meer-werken feest, het KUT-feest en het BALLEN-feest van afgelopen jaren nog herinneren? Waarschijnlijk niet.. Ook blijft Non Solum maatschappelijk betrokken door geld op te halen voor de slachtoffers van de brand in Leeuwarden in 2013.

Waar het Heerendispuut om en nabij uit 100 leden bestaat, blijft het dispuut zich boven andere disputen profileren. Het dispuut heeft zich inmiddels gesetteld bij het mooiste Café van Leeuwarden: Grand Café De Dikke van Dale.

In 2015 bestaat Heerendispuut Non Solum 25 jaar, wat vanzelfsprekend op een Non Solum manier gevierd moest worden! Bij een Lustrum jaar hoort een Lustrumreis. Zodoende is het dispuut met een zeer grote groep Heeren, vertrokken naar het spaanse Nerja. Na de onvergetelijke Lustrumreis stond het Lustrumfeest al gauw voor de deur: Lustrum V.

Lustrum V werd gehouden in de net geopende “Bar Bascule”, met als thema “INSOMNIA”. Een welbekend begrip binnen het studentenleven, vrijwel vertaald als “slapeloosheid”. Dit grandioze feest bevatte alles wat nodig was; goede muziek, oneindig veel drank en naakte vrouwen!

Uit Lustrum V is een geweldige sponsorovereenkomst voortgevloeid met Bar Bascule, waar het Heerendispuut tot op de dag van vandaag nog dagelijks te vinden is. Ook “INSOMNIA” wordt hier jaarlijks doorgezet, om eenieder te herinneren aan de grootsheid van het dispuut en haar Lustrum V.