Het meest toonaangevende dispuut van Leeuwarden

De studentenvereniging Sempiternus, waar wij deel van uitmaken, vierde ook haar Lustrum in 2015! Als dispuut zijnde, brachten wij de biercantus terug naar Leeuwarden, zoals deze jaarlijks groots gegeven werd door het Heerendispuut. Sindsdien is ook dit weer een jaarlijks terugkomend feest van het dispuut, waar niemand deze geeft zoals wij!

Nog altijd is Heerendispuut Non Solum het meest toonaangevende dispuut binnen Leeuwarden en wij zullen dit ook met trots voortzetten! Met nieuwe edities van “INSOMNIA”,”de Bier Cantus” en aanstaande Lustrum VI zult u reeds kennismaken met het nog altijd prominent aanwezige dispuut.