NON SOLUM MATURUS SED ETIAM DELERIUM OPTIMUS

Onze Geschiedenis

Het begin van Heerendispuut Non Solum

Voor het begin van het begin van

Dispuut

Non Solum moeten we terug naar 1989; het jaar waarin

Leeuwarden

zo langzamerhand als

studentenstad

begon te ontstaan. De Thorbecke Academie (T.A.), sinds 1986 de eerste hogere Beroepsopleiding voor bestuurskunde en overheidsmanagement, hield haar jaarlijkse introductieweek.

Hier ontmoetten zes Heeren elkaar. Allen totaal verschillend, allen komende uit diverse windhoeken. Het koffiegeleuter op de T.A. wordt al snel vervangen door goede borrels op de wat brallerige sociëteit van de T.A, waar ze al snel doorkrijgen dat losse groepjes niet echt meetellen. Ze beseffen dan ook dat als ze ooit in een kroniek of op een website willen komen, dat ze dan zoiets als een ‘clubje’ moeten beginnen.

Er wordt besloten een

dispuut

op te richten en dus moest er een bestuur komen. Het langste

dispuutlid

met het meeste lawaai werd voorzitter, de secretaris werd iemand die slecht was in Nederlands om de notulen zo kort mogelijk te houden en de penningmeester werd diegene die het beste tegen de drank kon, zodat de drankpot in goede handen bleef.

De structuur was er, maar nu nog een naam. Deze ontstond pas bij het raadplegen van het Latijns middelbare schoolboek: een naam die

studenikoos

Leeuwarden

tot op heden van dage niet ontgaan zal zijn: Non Solum. (betekent: Niet alleen)

Truien met namen erop kwamen, De kleuren rood en blauw ontstonden. Er kwam een stropdas en uiteindelijk een oprichtingsdocument: 1 januari 1990: Het eerste

dispuut

van de Jaren ‘ 90.

De eerste jaren

Non Solum breidde zich in april 1990 al uit met Jan Rubingh en in het nieuwe collegejaar kwamen er weer twee bij. In februari 1991 sluit Non Solum zich aan in het rijtje van Methusalem, Vinolentus en Selectum door lid te worden van de Algemene

studentenvereniging

Sempiternus

Vitae Modus Noster. Na het geven van een feestweek, met o.a. de eerste editie van het Sodom en Gomorra feest, wordt Non Solum geïnaugureerd.

Twee jaar lang is Non Solum lid van deze

vereniging

als besloten wordt de overstap te maken naar Aequiso, de

vereniging

verbonden aan de T.A. ( 20 januari 1993 )

Het meest is Non Solum echter te vinden bij de nieuwe sponsor: Coos Bar Bodega. Elke woensdag wordt daar vergaderd. De liefde voor Coos uit zich onder meer dat enkele leden op de veemarkt een lammetje kopen, deze de naam Coos meegeven om het vervolgens aan de kinderboerderij schenken. Of Coos de MKZ crisis van 2001 overleeft heeft, is niet bekend.

Op 4 oktober stort een El-Al vliegtuig neer in de wijk ”De Bijlmer” in Amsterdam. Het

dispuut

start uit medeleven met de getroffenen een actie ”

Leeuwarden

helpt de Bijlmer”. In datzelfde jaar 1992 bewijst Non Solum ook maatschappelijk betrokken te zijn als ze een grote actie op touw zetten voor de slachtoffers van de Bijlmerramp. Er wordt ongeveer FL. 10.000 gulden ( Euro 4.500 ) ingezameld.

Non Solum krijgt steeds meer vorm. In deze jaren ontstaan ideeën die hedendaags steeds weer terugkeren op de agenda. Familiedagen, jaarvergaderingen en een laatste

dispuutdag

om het collegejaar af te sluiten. Feesten als Het Friesch

studentenfeest

, Circus en Coos en de Fischstickparty krijgen in het lustrumjaar een waardige opvolger als voor de eerste keer ‘ De Vijf’ wordt georganiseerd. Samen met Dulce Otium, Selectum, AGAI en Navrant wordt een knalfeest neergezet met een optreden van de band Volumia.

Tevens zorgt Non Solum voor een nog betere herkenning door als eerste

dispuut

zeer opvallende zeiljacks aan te schaffen: rood blauwe Helly Hanssen. Er kan dan ook niets anders geconstateerd worden dat Non Solum de oase is in de woestijn der onbenulligheid.

Heerendispuut

Non Solum blijft groeien. In de eerste jaren voornamelijk met Heeren van de T.A., later volgen ook Heeren van diverse andere opleidingen zoals Leisure Management en de Hogere Hotelschool. Er wordt een Reunistenraad opgericht, waar alle afgestudeerden een vervolg aan hun

studententijd

kunnen geven. Enkele keren per jaar komen de reünisten bij èèn op o.a. het reünistenweekend of een bedrijfsbezoek. Maar natuurlijk houden ze zo ook betrokkenheid bij de dispuutafgevaardigden in

Leeuwarden

. Die feesten ondertussen rustig door. Beruchte feesten als het pannekoekenfeest, het Hijs en Zeilenfeest en Aloha volgen elkaar daar moeiteloos op.

Verder draagt Non Solum samen met Dulce Otium een steentje bij aan de integratie onder

studenten

door de organisatie van een maandelijkse maandagborrel en een groot zuipfestijn, genaamd ‘Het Cantus’. Aan lange picknicktafels wordt een aantal uren met name ‘gezongen’ en gedronken en men kan ook wel stellen dat dit èèn van de weinige feesten met zo’n hoog percentage aan mensen die compleet lam naar huis gaan.

Al deze plannen worden gesmeed op de vaste vergaderavond. Elke woensdag komt het zittend

dispuut

bij èèn in Eetlokaal de Vrouwenpoort. Daar blijkt Non Solum niet alleen goed te zijn in het bedenken van feesten, maar wordt er ook aandacht besteed aan het organiseren van familiedagen, jaarvergaderingen en dispuutweekenden. In 1998 wordt er hier ook een actie op touw gezet voor de Kosovaren. In navolging van 1992 wordt ook deze actie groots aangepakt en kan achteraf wederom van een succes gesproken worden.

Non Solum zet de lijn van de eerste vijf jaar goed door. Creatieve breinen spelen Non Solum zo nu en dan extra in de kijker. Vanaf 1996 prijkt onder meer de naam Non Solum een paar maanden op een stadsbus. Maar ook met een activiteit weet Non Solum de krant te halen. Als Non Solum in 1998 besluit weer terug te keren naar het oude nest

Sempiternus

, krijgt het

dispuut

een aantal opdrachten mee. Non Solum zou Non Solum niet zijn om dit weer groots aan te pakken en komt met een recordpoging voor het Guiness Book of Records met het realiseren van de langste Bierlat ter wereld. Op het Zaailand wordt deze honderdmeter lange bierlat gepresenteerd aan

studentikoos

Leeuwarden

, en konden de omstanders meegenieten van de duizend uit te delen biertjes.

Groots Lustrum

Bij het naderen van het nieuwe Millennium lagen de plannen voor een groots lustrumfeest al klaar. Wie herinnert zich niet het megaspektakel met de Hermes House Band in de toenmalige Toog?

Ruim 800

studenten

gaven acte de presence om de benen uit het lijf te swingen op de heerlijke klanken van deze befaamde Rotterdamse

studentenband

. Het was een knallend begin van het lustrumjaar. In Juni werd er weer vervolg aan gegeven door voor de eerste keer niet alleen vaders, of alleen moeders uit te nodigen, maar gewoon de hele familie. Dwaze spellen, een kamelenrit, een stoomcursus linedancing vulden deze dag. Een dag die maar weer eens onze lustrumspreuk bevestigde:

Non Solum, Niet alleen, maar wel de enige!

Waar de andere disputen falen..

Non Solum verhuisd in 2000 van de Vrouwenpoort naar Grand Cafè Liechtenstein op de Weerd. In 2002 moet men echter noodzakelijkerwijs verkassen en uiteindelijk keert men via een welkome tijdelijke opvang bij sponsor Coos bar Bodega weer terug bij de Vrouwenpoort. Sempiternus zet haar zinnen op een fusie met Aequiso en Ataraxia en korte tijd zitten de drie verenigingen dan ook in een nieuwe sociëteit Fons Festivatas. Hier bleken echter de cultuurverschillen te groot en zo keerde Sempiternus ook weer terug op het oude nest. Het zijn kleine bewegingen binnen studentikoos Leeuwarden die de onrust wel een beetje aangeven.

In een tijd dat het ene dispuut na het andere dispuut haar of zijn begrafenisfeestje moet organiseren, blijkt dispuut Non Solum voorzien te zijn van een goed geoliede motor. Nog steeds zijn ze gegarandeerd van een nieuwe aanwas per collegejaar en weten de nieuwe lichtingen stuk voor stuk weer unieke feesten neer te zetten zoals het Back to the 70’s feest in Coos, een Glitterdisco en het ‘met Non Solum de Golf in feest’. Op het zaailand zet Non Solum een groot spektakel neer voor de gehandicapten sport. Onder meer wordt er een demonstratie rolstoeltennis gehouden. Met de aan deze dag verbonden collecte wordt zo’n Euro 3.000 ingezameld. Zelf beperken de Heeren in Leeuwarden het sporten met name tot het consumeren van bier, echter de Reünisten tonen zich wel van de sportieve kant. Zij hebben ondertussen een heuse golfcompetitie op touw gezet. De sportievelingen in ons midden komen meerdere malen per jaar bij èèn op de zogenoemde Duikboottoernooien.

Het succes van Non Solum

Heerendispuut

Non Solum is anno 2005 uitgegroeid tot een gezelschap van ruim 53 leden. 15 jaar lang al is zij onlosmakelijk verbonden aan de Friese hoofdstad en heeft zij gezorgd voor legendarische avonden, feesten en activiteiten. Van de eerste tien jaar verscheen in 2002 ‘de Kroniek van Non Solum.’, een juweel van een lustrumalmanak als bekroning op de eerste tien jaar.

Hiermee zijn de verhalen voorgoed vastgelegd. Ook daar zorgt Non Solum voor. Het blijkt een succesverhaal geworden, zonder einde. 1 maart 2005 moet een waardige opvolger worden, een teken dat Non Solum gewoon door blijft gaan en het niveau van

Leeuwarden

als

studentenstad

hoog zal houden. Dit is nog maar halverwege de startfase. Het einde van het begin ligt nog ver weg!

Het op 1 maart 2005 gehouden Lustrumfeest in Rumours is een daverend succes geworden. De ongeveer 650 aanwezige gasten werden getrakteerd op voldoende Red Bull Black Bacardi en opzwepende muziek van de band ”Boulevard”.

Het feest ging door tot in de kleine uurtjes waarna de gasten buiten werden verrast door een pak sneeuw van ongeveer 40 centimeter hoogte wat de feestpret voor sommigen deed vergroten. Volgens de politie is dit feest, door sommige gasten al uitgeroepen tot het beste feest in

Leeuwarden

in vier jaar, zonder noemenswaardige schermutselingen verlopen.

Lustrum V

Lichting na lichting weet zich te onderscheiden door het ene ongekende

feest

na het andere te geven. Kunt u zich het Aloha feest, het Hoeren-neuken-nooit-meer-werken feest, het KUT-feest en het BALLEN-feest van afgelopen jaren nog herinneren? Waarschijnlijk niet.. Ook blijft Non Solum maatschappelijk betrokken door geld op te halen voor de slachtoffers van de brand in

Leeuwarden

in 2013.

Waar het

Heerendispuut

om en nabij uit

100

leden bestaat, blijft het

dispuut

zich boven andere disputen profileren. Het

dispuut

heeft zich inmiddels gesetteld bij het mooiste Café van

Leeuwarden

: Grand Café De Dikke van Dale.

In 2015 bestaat

Heerendispuut

Non Solum

25 jaar, wat vanzelfsprekend op een

Non Solum

manier gevierd moest worden! Bij een

Lustrum

jaar hoort een

Lustrumreis

. Zodoende is het

dispuut

met een zeer grote groep

Heeren

, vertrokken naar het spaanse

Nerja

. Na de onvergetelijke Lustrumreis stond het Lustrumfeest al gauw voor de deur:

Lustrum V

.

Lustrum V werd gehouden in de net geopende "

Bar Bascule

", met als thema "

INSOMNIA

". Een welbekend begrip binnen het studentenleven, vrijwel vertaald als "slapeloosheid". Dit grandioze feest bevatte alles wat nodig was; goede muziek, oneindig veel drank en naakte vrouwen!

Uit

Lustrum V

is een geweldige sponsorovereenkomst voortgevloeid met

Bar Bascule

, waar het

Heerendispuut

tot op de dag van vandaag nog dagelijks te vinden is. Ook "INSOMNIA" wordt hier jaarlijks doorgezet, om eenieder te herinneren aan de grootsheid van het

dispuut

en haar

Lustrum V

.

Het meest toonaangevende dispuut van Leeuwarden

De

studentenvereniging

Sempiternus

, waar wij deel van uitmaken, vierde ook haar

Lustrum

in 2015! Als dispuut zijnde, brachten wij de bier

cantus

terug naar

Leeuwarden

, zoals deze jaarlijks groots gegeven werd door het

Heerendispuut

. Sindsdien is ook dit weer een jaarlijks terugkomend feest van het

dispuut

, waar niemand deze geeft zoals wij!

Nog altijd is

Heerendispuut Non Solum

het meest toonaangevende

dispuut

binnen

Leeuwarden

en wij zullen dit ook met trots voortzetten! Met nieuwe edities van "INSOMNIA","de Bier Cantus" en aanstaande Lustrum VI zult u reeds kennismaken met het nog altijd prominent aanwezige

dispuut

.

In Memoriam

Een laatste eerbetoon aan leden van het dispuut

Youri Wijngaarden (Cohort 2016 Kordaat)